RESET medication

  • Dutch language proficiency required
  • Amsterdam

Per september 2022 zijn wij op zoek naar een stagiair binnen het RESET-medicatie (REstoring mood
after Early life Trauma) onderzoek van het Amsterdam UMC (locatie VUmc).

In deze dubbelblinde, placebo-gecontroleerde RCT wordt gekeken of het medicijn mifepriston het
stress-systeem bij patiënten met depressie en jeugdtrauma kan ‘resetten’ door de glucocorticoïd
receptor (GR) gedurende 1 week te blokkeren. De primaire uitkomstmaat hierbij is de reductie van
depressieve symptomen en/of remissie na 6 weken. Daarnaast wordt er in een deel van de patienten
(N=80) voor en na de studiemedicatie een fMRI-deelstudie uitgevoerd.

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons te ondersteunen bij de uitvoer van deze studies.
Hierbij kun je veel ervaring opdoen met onder andere het screenen en includeren van patiënten, het
uitvoeren van metingen (vragenlijsten, klinische interviews en fMRI-scans) en het meehelpen met de
logistiek van de studies (contact met behandelaren en patiënten, inplannen metingen etc.).
Daarnaast hebben wij in onze onderzoeksgroep ontzettend veel data tot onze beschikking van
patiënten met een depressie en/of angststoornis. Denk hierbij aan psychologische en
(neuro)biologische uitkomsten uit het NESDA-cohort (The Netherlands Study of Depression and
Anxiety) en de STRESS-EU database. Het is dus zeker mogelijk om aan de hand van beschikbare data
een interessant onderwerp te zoeken voor het schrijven van een masterscriptie.

We zijn op zoek naar iemand die voldoet aan de volgende vereisten:

• Masterstudent in neurowetenschappen, psychologie, gezondheidswetenschappen of een
andere gerelateerde master;
• Beschikbaar vanaf september (evt. oktober) voor minimaal 6 maanden;
• Affiniteit met jeugdtrauma, depressie en/of stressreactiviteit;
• Nederlandssprekend (i.v.m. contact met deelnemers).

Interesse? Stuur een mailtje met je cv en een korte motivatie!

Voor meer informatie, zie ook:
www.jeugdtrauma-depressie.nl (Website RESET-onderzoek)
www.NESDA.nl
https://stressdatabase.eu

To apply for this job email your details to c.broeder@amsterdamumc.nl