Emotieverwerking en psychopathie

Pieter Baan Centrum

Bij psychopaten veronderstelt men onder andere problemen met emotieverwerking en een

andere manier van moreel redeneren. Deze onderwerpen worden onderzocht in een lopend

wetenschappelijk onderzoek van het Pieter Baan Centrum en de faculteit Experimentele

Psychologie (hoofd: prof. dr. Jack van Honk) van de Universiteit Utrecht.

Het Pieter Baan Centrum is een observatiekliniek van justitie waarin verdachten van

misdrijven worden geobserveerd en waarin psychiatrische en psychologische diagnostiek

wordt verricht.

De stage zal voornamelijk bestaan uit het testen van geobserveerde verdachten (al of niet

met psychopathie), analyse van de verzamelde data en hieruit conclusies trekken. De

testbatterij bestaat uit taken gericht op emotieverwerking en moreel redeneren, en wordt

deels afgenomen met behulp van een eyetracker.

Binnen dit onderwerp staat het de student vrij een eigen thesis-onderwerp te kiezen

waarvoor de verzamelde data kunnen worden gebruikt. Professionele ondersteuning is

uiteraard aanwezig.

Contactpersoon van de faculteit Experimentele Psychologie is dr. David Terburg.

 

Beschikbaarheid

Gezien de omvang van de werkzaamheden zoeken wij een student die gedurende 4-6

maanden, meerdere dagen per week beschikbaar is in de periode vanaf eind juni 2020.

 

Gevraagde achtergrond

Er wordt een zelfstandige (neuro)psychologiestudent gezocht, die in de masterfase van de

studie zit (of hiermee binnenkort start). Mondelinge vaardigheden dienen uitstekend te zijn.

Verder vereist dit werk veel overleg en onderlinge samenwerking, dus ook

contactvaardigheden moeten goed zijn. Ervaring met het afnemen van neuropsychologische

taken strekt tot aanbeveling. Bij de start van de stage dient een Verklaring Omtrent Gedrag

te worden overlegd.

 

Standplaats: Pieter Baan Centrum, Carl Barksweg 3, Almere. Indien niet in het bezit van een

studenten OV-kaart, kun je gebruik maken van een OV-kaart van het NIFP.

Er kan uitsluitend per e-mail worden gesolliciteerd.

Sollicitatiebrieven (met CV) kunnen tot uiterlijk 5 april 2020 worden gericht aan

dr. Maaike Kempes, hoofd Wetenschap en Opleidingen.

Mailadres: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van ‘JUL20PBC-RR’.

To apply for this job email your details to opleidingen.nifp@dji.minjus.nl