Emotieverwerking en psychopathie

  • Dutch language proficiency required
  • Almere

Pieter Baan Centrum

ACHTERGROND & WERKZAAMHEDEN

Bij psychopaten veronderstelt men onder andere problemen met emotieverwerking en

een andere manier van moreel redeneren. Deze onderwerpen worden onderzocht in een

lopend wetenschappelijk onderzoek van het Pieter Baan Centrum en de faculteit

Experimentele Psychologie (hoofd: prof. dr. Jack van Honk) van de Universiteit Utrecht.

Het Pieter Baan Centrum is een observatiekliniek van justitie waarin verdachten van

misdrijven worden geobserveerd en waarin psychiatrische en psychologische

diagnostiek wordt verricht.

De stage zal voornamelijk bestaan uit het testen van geobserveerde verdachten (al of

niet met psychopathie), analyse van de verzamelde data en hieruit conclusies trekken.

De testbatterij bestaat uit taken gericht op emotieverwerking en moreel redeneren, en

wordt deels afgenomen met behulp van een eyetracker.

Binnen dit onderwerp staat het de student vrij een eigen thesis-onderwerp te kiezen

waarvoor de verzamelde data kunnen worden gebruikt. Professionele ondersteuning is

uiteraard aanwezig. Contactpersoon van de faculteit Experimentele Psychologie is dr.

David Terburg.

 

BESCHIKBAARHEID

Gezien de omvang van de werkzaamheden zoeken wij een student die gedurende 4-6

maanden, meerdere dagen per week beschikbaar is in de periode vanaf juni 2021.

 

GEVRAAGDE ACHTERGROND

Er wordt een zelfstandige (neuro)psychologiestudent gezocht, die in de masterfase van

de studie zit (of hiermee binnenkort start). Mondelinge vaardigheden dienen uitstekend

te zijn. Verder vereist dit werk veel overleg en onderlinge samenwerking, dus ook

contactvaardigheden moeten goed zijn. Ervaring met het afnemen van

neuropsychologische taken strekt tot aanbeveling. Bij de start van de stage dient een

Verklaring Omtrent Gedrag te worden overlegd.

 

STANDPLAATS

Pieter Baan Centrum, Carl Barksweg 3, Almere. Indien niet in het bezit van een

studenten OV-kaart, kun je gebruik maken van een OV-kaart van het NIFP.

Er kan uitsluitend per e-mail worden gesolliciteerd.

Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot uiterlijk 18 april 2021 worden gericht aan

dr. Maaike Kempes, hoofd Wetenschap en Opleidingen.

Mailadres: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van ‘JUL2021PBC-RR’.

To apply for this job email your details to opleidingen.nifp@dji.minjus.nl