Emotieverwerking en criminaliteit

  • Dutch language proficiency required
  • Almere

Pieter Baan Centrum

 

ACHTERGROND & WERKZAAMHEDEN

Bij criminele daders veronderstelt men onder andere problemen met emotieverwerking en een andere manier van moreel redeneren. Deze onderwerpen worden onderzocht in een lopend wetenschappelijk onderzoek van het Pieter Baan Centrum en de faculteit Psychologie, afdeling Experimentele Psychologie (hoofd: prof. dr. Jack van Honk) van de Universiteit Utrecht. Het Pieter Baan Centrum (PBC) is een observatiekliniek van justitie waarin verdachten van misdrijven worden geobserveerd en waarin psychiatrische en psychologischediagnostiek wordt verricht. De stage zal voornamelijk bestaan uit het testen van in het PBC geobserveerde verdachten, analyse van de (reeds) verzamelde data en hieruit conclusies trekken. De testbatterij bestaat uit taken gericht op emotieherkenning en ‐verwerking en moreel redeneren, en wordt deels afgenomen met behulp van een eyetracker en een Biosemi(voor gelaatsspiermetingen). Binnen dit onderwerp staat het de student vrij een eigen thesis‐onderwerp te kiezen waarvoor de verzamelde data kunnen worden gebruikt. Professionele ondersteuning is uiteraard aanwezig. Contactpersoon van de universiteit te Utrecht is dr. David Terburg.

GEVRAAGDE ACHTERGROND

Er wordt een zelfstandige (neuro)psychologiestudent (M/V) gezocht, die in de masterfase van de studie zit (of hiermee binnenkort start). Mondelinge vaardigheden dienen uitstekend te zijn. Verder vereist dit werk veel overleg en onderlinge samenwerking, dus ook contactvaardigheden moeten goed zijn. Ervaring met het afnemen van neuropsychologische taken strekt tot aanbeveling. Bij de start van de stage dient een Verklaring Omtrent Gedrag te worden overlegd.

KENMERKEN STAGE

Start stage: omstreeks juli 2022. Duur: 6 maanden, 2‐3 dagen per week. Locatie: Pieter Baan Centrum (Almere). Stage grotendeels op locatie met mogelijkheid tot thuiswerken. Arbeidsvoorwaarden: indien niet in bezit van studenten OV‐kaart, kun je OV‐kaart gebruiken van het NIFP. Stagevergoeding bedraagt 628 euro bruto op basis van 40 uur.

SOLLICITATIE

Er kan uitsluitend per e‐mail worden gesolliciteerd. Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot uiterlijk 1 april 2022 worden gericht aan dr. Maaike Kempes, hoofd Wetenschap en Opleidingen. Mailadres: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van ・NOV2022PBC‐RR・.

To apply for this job email your details to opleidingen.nifp@dji.minjus.nl