Objective Neurocognitive assessment of young children with Sickle cell disease by Eye-Tracking

Emma Neuroscience Group / pediatric hematology

Silent cerebral infarcts (SCI’s) zijn een van de voorkomende neurologische complicatie bij kinderen met SCZ en worden gekenmerkt door afwijkingen op MRI-scans van de hersenen, maar zonder zichtbare neurologische symptomen. Deze kunnen al vanaf de leeftijd van 6 maanden voorkomen. Kinderen met sikkelcelziekte hebben vaak neurocognitieve beperkingen, zoals problemen met informatieverwerkingssnelheid, aandacht en geheugen, die op hun beurt invloed kunnen hebben op gedrags-, emotioneel functioneren en schoolprestaties.

Om de vroege impact van SCZ op de neurocognitieve functies van jonge kinderen te onderzoeken, werken de Emma Neuroscience Group en de afdeling kinderhematologie samen aan onderzoek naar de ontwikkeling van de neurocognitieve functies van jonge kinderen (0 – 2 jaar) en oudere kinderen (6 – 18 jaar) met sikkelcelziekte. Hierbij maken we gebruik van eye-tracking, om zo neurocognitieve functies bij jonge kinderen  te onderzoeken. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar voorspellers van de neurocognitieve beperkingen.

The student’s role in the project:

Je zal deel uitmaken van de Emma Neuroscience Group (o.l.v. Prof. Dr. Jaap Oosterlaan en dr. Marsh Königs) en de afdeling kinderhematologie (o.l.v Prof. Dr. Karin Fijnvandraat en dr. Corien de Groot-Eckhardt) in het Emma kinderziekenhuis. Hier zullen je werkzaamheden tenminste het volgende bevatten: (i) ondersteunen van rekrutering en planning van test momenten, waarbij je contact zal hebben met patiënten; (ii) dataverzameling o.a. eye-tracking, vragenlijsten, motorisch- en neurocognitief onderzoek; (iii) data-management & data-analyse (in R studio). Voor dit project zal je betrokken zijn bij (jonge) kinderen met sikkelcelziekte evenals bij kinderen zonder de ziekte. Testen zullen zowel afgenomen worden in de Emma Brein Bus (ons mobiele onderzoekslaboratorium) bij patiënten voor de deur, als in het Emma Kinderziekenhuis
We zijn op zoek naar een ambitieuze master student met affiniteit voor (jonge) kinderen en een uitstekende organisatorisch vermogen.  Daarnaast is het belangrijk dat de student beschikt over:

–          Affiniteit met neurowetenschappelijk onderzoek

–          Uitstekende sociale en organisatorische vaardigheden

–          Nauwkeurige, zelfstandige en proactieve werkhouding

–          Beschikbaar voor minimaal 6 maanden, full-time met uitzondering van onderwijsverplichtingen.

To apply for this job email your details to n.ijdo@amsterdamumc.nl