PErsonalized PRognosis for Children with Traumatic Brain Injury: the PEPR study

  • Dutch language proficiency required
  • Amsterdam

Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Projectbeschrijving

Traumatisch hersenletsel (THL) is de belangrijkste oorzaak van niet-aangeboren beperkingen bij kinderen en jongeren. Naar schatting bezoeken 85.000 patiënten de Nederlandse ziekenhuizen na THL, waarvan circa 19.000 kinderen en jongeren. Kinderen met THL hebben een verhoogd risico op beperkingen in het neurocognitief, gedragsmatig en schools functioneren, welke de verdere ontwikkeling van het kind en het functioneren in het volwassen leven kunnen bedreigen.

Hierdoor heeft de Emma Neuroscience Group een project opgezet met als doel het ontwikkelen van een PErsoonlijke PRognose (PEPR) voor kinderen met THL. Hierbij wordt rekening gehouden met de veelheid aan relevante factoren (premorbide functioneren, gezinsfunctioneren, uitgebreide klinische parameters) en hun complexe relaties met lange-termijn uitkomsten (cognitie, gedrag, motoriek en schools functioneren). Daarbij onderzoeken we de toegevoegde waarde van machine learning om de complexe relaties tussen predictoren en uitkomsten te modelleren. Ook onderzoeken we de toegevoegde waarde van geavanceerde MRI (structurele en functionele connectiviteit en metabolieten) op 1 maand na THL. We hopen dat deze combinatie van benaderingen de THL prognose van relevante uitkomsten mogelijk maakt, en ons beter in staat zal stellen om de nazorg beter af te stemmen op het individuele risicoprofiel van het kind.

 

Wat ga je doen

Je zal deel uitmaken van de Emma Neuroscience Group (o.l.v. Prof. dr. Jaap Oosterlaan en dr. Marsh Königs) in het Emma Kinderziekenhuis. Hier zullen je werkzaamheden tenminste het volgende bevatten: (i) ondersteunen van rekrutering en planning van testmomenten; (ii) dataverzameling o.a. computergestuurd neurocognitief testonderzoek, EEG, MRI, vragenlijsten; (iii) data-management & data-analyse. Voor dit project zal je betrokken zijn bij kinderen met THL evenals bij kinderen met een typische ontwikkeling. Tests zullen zowel in het Emma Kinderziekenhuis worden afgenomen als in een COVID-19 proof onderzoeksbus.

 

Wat we van je verwachten

Wegens de uiteenlopende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een ambitieuze master student met een zeer hoge draagkracht. Daarnaast beschikt de student over:

– Affiniteit met kinderen (met traumatisch hersenletsel)

– Affiniteit met neurowetenschappelijk onderzoek

– Uitstekende sociale en organisatorische vaardigheden

– Nauwkeurige, zelfstandige en proactieve werkhouding

– Beschikbaar (mogelijk vanaf september 2021) voor minimaal 6 maanden

 

Contactpersoon:

Cece Kooper, promovendus

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: c.c.kooper@amsterdamumc.nl

 

dr. Marsh Königs

E: m.konigs@amsterdamumc.nl

To apply for this job email your details to c.c.kooper@amsterdamumc.nl