Title of Project: Onderzoek naar Sportgerelateerde Hersenschuddingen bij (top) sporters

Emma Kinderziekenhuis AMC & Voetbal Medisch Centrum KNVB

Institute:
Emma Kinderziekenhuis AMC & Voetbal Medisch Centrum KNVB
Lab:
Emma Neuroscience Group
Title of Project:
Onderzoek naar Sportgerelateerde Hersenschuddingen bij (top) sporters
Type of Project:
Klinische neuropsychologie
Supervisors:
Prof. dr. Jaap Oosterlaan, dr. Marsh Königs en Shari Langdon (promovenda)
Duration:
Minimaal 6 maanden
Start date:
6 september 2021
End date:
(Bespreekbaar)
Application deadline:
Voor 6 augustus

Description of Research Project:

Waar ga je stagelopen
De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft in nauwe samenwerking met de Emma Neuroscience Group van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam de polikliniek Sportgerelateerde Hersenschuddingen opgericht die zich richt op de behandeling en begeleiding van sporters (vanaf 6 jaar) met een hersenschudding. De polikliniek is gevestigd in het Sport Medisch Centrum (SMC) van de KNVB in Zeist. Een sportgerelateerde hersenschudding (SGH) is een traumatisch hersenletsel, veroorzaakt door een klap of stoot tegen het hoofd, de nek of andere delen van het lichaam. Het diagnosticeren en behandelen van een SGH kan moeilijk zijn, omdat zowel de presentatie van gevolgen (bijvoorbeeld klinische symptomen en neurocognitieve beperkingen) als het herstel sterk kan verschillen tussen patiënten.

Op onze polikliniek worden sporters onderzocht door een multidisciplinair team, bestaande uit sportartsen, fysiotherapeuten en neurowetenschappers, waarbij een sportmedisch-, neuromusculair-, balans-, oogbeweging – en neurocognitief onderzoek afgenomen wordt.  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in een multidisciplinair overleg (MDO) individueel advies gegeven. De polikliniek heeft daarmee primair een zorgfunctie. De uitkomsten van de onderzoeken en adviezen worden zorgvuldig in kaart gebracht middels multidisciplinaire Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze gegevens worden secundair benut voor wetenschappelijk onderzoek naar SGH.

 

Wat ga je doen
De stagiaire helpt mee aan (1) het optimaliseren van de zorgfunctie van de polikliniek door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en (2) draagt bij aan de begeleiding en behandeling van sporters met een SGH door patiënten te begeleiden voor en tijdens de afspraak en het afnemen van neurocognitieve tests. De focus van het wetenschappelijk onderzoek zal liggen op het identificeren van subtypen van hersenschuddingen in termen van klachtenpresentatie en functionele beperkingen, en het in kaart brengen van de daarmee gepaarde herstelcurves.

Naast de werkzaamheden in de polikliniek neemt de stagiaire ook neurocognitieve tests af bij de Oranje-elftallen in het kader van Concussion Management. De resultaten van deze tests worden gebruikt om sportartsen van de Oranje-elftallen te assisteren bij het diagnosticeren van een hersenschudding en het begeleiden van spelers naar return to play.

Mogelijke onderwerpen voor een master these
Er wordt uitgebreide informatie verzameld op het gebied van het neurocognitief functioneren van sporters, onder meer de aandacht, het werkgeheugen en de visuomotoriek. Daarnaast worden oogbewegingen gemeten middels een SMI Red Eye Tracker 250 Hz, onder meer voor pupillometrie en saccadometrie. Ook is de informatie uit vragenlijsten en registratieformulieren van lichamelijke onderzoeken beschikbaar, onder meer over de aard en toedracht van het letsel, slaapkwaliteit, balans & stabiliteit van lichaamshouding, lichamelijke verstoringen en orthostatische regulatie.

 

Mogelijke onderwerpen voor een master these:

Zijn er mogelijk verschillende subtypen SGHs op basis van symptomen en gaan deze subtypes gepaard met specifieke functionele beperkingen? Zijn er pre-morbide factoren (bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken of opleidingsniveau) die deze relatie beïnvloeden?
Wat zijn de verschillende locatiepatronen van hoofdpijn na een SGH en zijn deze geassocieerd met specifieke cognitieve beperkingen?
 

Gezien het rijke karakter van de beschikbare database, is in overleg veel mogelijk.
 

The student’s role in the project:

 

Wat we van je verwachten
Wegens de uiteenlopende werkzaamheden zijn wij op zoek naar ambitieuze studenten met een zeer hoge draagkracht. Daarnaast beschikt de student over:

 

Een afgeronde bachelor opleiding
Affiniteit met de doelgroep
Uitstekende sociale en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om in de dynamische polikliniek te werken
Nauwkeurige, zelfstandige en proactieve werkhouding
Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
Flexibiliteit: de polikliniek is van maandag tot en met woensdag geopend voor nieuwe sporters en voor follow-up bezoeken. De testdagen zullen soms afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de fysiotherapeuten en sportartsen.  Daarnaast kan het ook voorkomen dat er incidenteel in het weekend getest wordt.
Ov-jaarkaart (reisvergoeding niet mogelijk) of auto
Beschikbaar vanaf september 2021 voor minimaal 6 maanden

Contact Person:
Shari Langdon, promovendus

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: s.langdon@amsterdamumc.nl

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)

E: Shari.langdon@knvb.nl

 

dr. Marsh Königs

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: m.konigs@amsterdamumc.nl

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)

E: marsh.konigs@knvb.nl

 

Prof. dr. Jaap Oosterlaan

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: j.oosterlaan@amsterdamumc.nl

T: 020-566 2008

Contact Information:
s.langdon@amsterdamumc.nl
Shari.langdon@knvb.nl
Website:

https://www.knvb.nl/campus/sportmedisch-centrum/hersenschudding-polikliniek
Remarks:
Plek voor 2 studenten
 

To apply for this job email your details to s.langdon@amsterdamumc.nl