Childhood trauma and depression: the RESET-medication study.

Childhood trauma and depression: the RESET-medication study.

Website Amsterdam UMC, location VUmc

Per september 2023 zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair binnen het RESET-medicatie (REstoring mood after Early life Trauma) onderzoek van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). In deze dubbelblinde, placebo-gecontroleerde RCT wordt gekeken of het medicijn mifepriston het stress-systeem bij patiënten met depressie en jeugdtrauma kan ‘resetten’ door de glucocorticoïd receptor (GR) gedurende 1 week te blokkeren. De primaire uitkomstmaat hierbij is de reductie van depressieve symptomen en/of remissie na 6 weken. Daarnaast wordt er in een deel van de patienten (N=80) een fMRI-deelstudie uitgevoerd waarin we naar stressreactiviteit kijken.

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons te ondersteunen bij de uitvoer van deze studies. Hierbij kun je veel ervaring opdoen met onder andere het screenen en includeren van patiënten, het uitvoeren van metingen (vragenlijsten, klinische interviews en fMRI-scans) en het meehelpen met de logistiek van de studies (contact met behandelaren en patiënten, inplannen metingen etc.).

Daarnaast hebben wij in onze onderzoeksgroep ontzettend veel data tot onze beschikking van patiënten met een depressie en/of angststoornis. Denk hierbij aan psychologische en (neuro)biologische uitkomsten uit het NESDA-cohort (The Netherlands Study of Depression and Anxiety) en de STRESS-EU database. Het is dus zeker mogelijk om aan de hand van beschikbare data een interessant onderwerp te zoeken voor het schrijven van een masterscriptie.

Wie zoeken wij: 
• Masterstudent in neurowetenschappen, psychologie, gezondheidswetenschappen of een andere gerelateerde master;
• Beschikbaar vanaf september voor minimaal 6 maanden;
• Affiniteit met jeugdtrauma, depressie en/of stressreactiviteit;
• Nederlandssprekend (i.v.m. contact met deelnemers).

Interesse? Stuur dan je motivatie en cv naar Caroline Broeder: c.broeder@amsterdamumc.nl.

Voor meer informatie, zie ook:
www.jeugdtrauma-depressie.nl (Website RESET-onderzoek)
www.NESDA.nl
https://stressdatabase.eu/

To apply for this job email your details to c.broeder@amsterdamumc.nl