Prediciting Treatment Resistance in Schizophrenia

Prediciting Treatment Resistance in Schizophrenia

Amsterdam UMC, location AMC

Therapie resistentie voorspellen bij schizofrenie (TREVOS)

Startdatum: augustus/september 2021

Duur: minimaal 6 maanden

Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC

Beschrijving van het project:

Ongeveer 20-35% van de psychose patiënten reageert onvoldoende op standaard antipsychotica. Deze therapie resistentie leidt tot vertraging in doeltreffende behandeling en onnodige bijwerkingen van ineffectieve antipsychotica. Er is een biomarker nodig zodat er sneller geswitched kan worden naar clozapine, het enige antipsychotica met hogere effectiviteit in therapie resistentie. Het is bekend dat psychose patiënten in sommige delen van het brein meer dopamine aanmaken. Echter is er uit FDOPA PET onderzoek gebleken dat therapie resistente patiënten deze verhoogde dopamine aanmaak niet laten zien. Het is lastig om PET scans in de praktijk toe te passen, gezien een PET scan relatief duur en invasief is. Er is recent een neuromelanine gevoelige MRI techniek ontwikkeld die indirect de dopamine aanmaak meet. Deze MRI techniek is goedkoper en minder belastend dan een PET scan. We willen onderzoeken of de nieuwe MRI techniek geschikt is als alternatief voor de PET scan om dopamine aanmaak te meten. Daarnaast willen we kijken of we door middel van deze nieuwe techniek kunnen voorspellen of een patiënt therapie resistent is. Ook willen we onderzoeken of bepaalde bloedwaardes en uitkomsten op klinische vragenlijsten en cognitieve testen therapie resistentie kunnen voorspellen. Uiteindelijk hopen we te bereiken dat therapie resistente patiënten eerder geïdentificeerd kunnen worden, zodat er sneller een passende behandeling aangeboden kan worden.

 

De inclusie van TREVOS zal begin juli afgerond zijn. Als stagiaire ondersteun je wel tijdens de follow-ups waarbij klinische vragenlijsten en interviews, cognitieve taken en MRI scans worden afgenomen. Aangezien de baseline data compleet is tijdens de aanvang van je stage, is er ruim voldoende data om je scriptie over te schrijven. De stage zal voornamelijk gericht zijn op de analyse van de neuromelanine MRI en FDOPA PET data. Over deze data willen we op korte termijn publiceren, afhankelijk van resultaat/inzet is het mogelijk om mee te publiceren. Je bent daarnaast vrij om je eigen onderzoeksvraag op te stellen voor je scriptie.

 

We zoeken een student die:

Sociaal, proactief, betrouwbaar en zorgvuldig is.

Bij voorkeur ervaring heeft met programmeren (bijv. in matlab) of zich hierin wilt ontwikkelen.

Vloeiend Nederlands spreekt.

 

 

Interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar:

Marieke van der Pluijm

m.vanderpluijm@amsterdamumc.nl

To apply for this job email your details to m.vanderpluijm@amsterdamumc.nl