PET-MRI studie naar dopamine, metacognitie en cognitieve flexibiliteit in gokverslaving

Amsterdam UMC locatie AMC

Gokverslaving is een gedragsverslaving die is geclassificeerd in de DSM-5 en wordt gekenmerkt door persistent en problematisch gokgedrag ondanks negatieve gevolgen. Vaak hebben patiënten met gokverslaving moeite met de juiste beslissingen nemen, en nemen ze daardoor risicovolle keuzes.

Dopamine is een neurotransmitter die veel onderzocht is in het kader van verslaving, voornamelijk in middelen verslaving. Over de rol van dopamine in de pathologie van gokverslaving is minder bekend. Daarnaast is dopamine ook betrokken bij het maken van beslissingen.

Bij elke keuze die je maakt in het dagelijks leven, hoort een gevoel van zekerheid over deze keuze. In dit project onderzoeken we daarnaast deze vorm van metacognitie: namelijk, confidence of zekerheids-inschattingen. Voor optimaal keuze gedrag is het belangrijk dat deze ‘confidence’ accuraat is. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat deze zekerheidsinschattingen afwijken in psychiatrische stoornissen, wat kan leiden tot pathologisch gedrag.

In dit onderzoek zullen we voor het eerst het verband bestuderen tussen individuele verschillen in dopamine synthese capaciteit, confidence en cognitieve flexibiliteit.

In dit onderzoek gebruiken wij F—DOPA PET en MRI scans, naast vragenlijsten en cognitieve taken om onze vragen te beantwoorden. Het is jouw taak om ons te helpen met alle onderdelen van de studie: de werving van proefpersonen (patiënten met gokverslaving en gezonde controles), data-verzameling (PET, MRI, gedragsdata en vragenlijsten) en het analyseren van deze data. Tijdens deze stage kan je veel leren over neuroimaging, cognitieve taken, computationele modellen (programmeren) en klinische ervaring opdoen. Het is belangrijk dat je Nederlands spreekt voor contact met de deelnemers.

Als onderzoeksstagiair kom je te werken op de onderzoeksafdeling van de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Directe begeleiders zullen elke dag aanwezig zijn.

Ben je op zoek naar een uitdagende onderzoeksstage in de psychiatrie? Mail dan je motivatie en CV naar m.hoven@amsterdamumc.nl. Stageplekken zijn beschikbaar vanaf januari 2023, maar wat later beginnen kan ook. Voorkeur gaat uit naar stages van ten minste 6 maanden.

To apply for this job email your details to m.hoven@amsterdamumc.nl