Onderzoek naar Sportgerelateerde Hersenschuddingen bij (top) sporters

Amsterdam UMC

ONLY FOR STUDENTS WHO ARE PROFICIENT IN THE DUTCH LANGUAGE
Onderzoek naar Sportgerelateerde Hersenschuddingen bij (top) sporters
Waar ga je stagelopen
De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft in nauwe samenwerking met de Emma Neuroscience Group van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam de polikliniek Sportgerelateerde Hersenschuddingen opgericht die zich richt op de behandeling en begeleiding van sporters (vanaf 6 jaar) met een hersenschudding. De polikliniek is gevestigd in het Sport Medisch Centrum (SMC) van de KNVB in Zeist. Een sportgerelateerde hersenschudding (SGH) is een traumatisch hersenletsel, veroorzaakt door een klap of stoot tegen het hoofd, de nek of andere delen van het lichaam. Het diagnosticeren en behandelen van een SGH kan moeilijk zijn, omdat zowel de presentatie van gevolgen (bijvoorbeeld klinische symptomen en neurocognitieve beperkingen) als het herstel sterk kan verschillen tussen patiënten.

Op onze polikliniek worden sporters onderzocht door een multidisciplinair team, bestaande uit sportartsen, fysiotherapeuten en neurowetenschappers, waarbij een sportmedisch-, neuromusculair-, balans-, oogbeweging – en neurocognitief onderzoek afgenomen wordt. De polikliniek heeft daarmee primair een zorgfunctie. De uitkomsten van de onderzoeken en adviezen worden zorgvuldig in kaart gebracht middels multidisciplinaire Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze gegevens worden secundair benut voor wetenschappelijk onderzoek naar SGH.

 

Wat ga je doen
De stagiaire helpt mee aan (1) het optimaliseren van de zorgfunctie van de polikliniek door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en (2) draagt bij aan de begeleiding en behandeling van sporters met een SGH door patiënten te begeleiden voor en tijdens de afspraak en het afnemen van neurocognitieve testen. De focus van het wetenschappelijk onderzoek zal liggen op het identificeren van subtypen van hersenschuddingen in termen van klachtenpresentatie en functionele beperkingen, en het in kaart brengen van de daarmee gepaarde herstelcurves.

Naast de werkzaamheden in de polikliniek neemt de stagiaire ook neurocognitieve tests af bij de Oranje-elftallen in het kader van Concussion Management. De resultaten van deze tests worden gebruikt om sportartsen van de Oranje-elftallen te assisteren bij het diagnosticeren van een hersenschudding en het begeleiden van spelers naar return to play.

 

Wat we van je verwachten
Wegens de uiteenlopende werkzaamheden zijn wij op zoek naar ambitieuze studenten met een zeer hoge draagkracht. Daarnaast beschikt de student over:

 

·       Een afgeronde bacheloropleiding

·       Affiniteit met de doelgroep

·       Uitstekende sociale en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om in de dynamische polikliniek te werken

·       Nauwkeurige, zelfstandige en proactieve werkhouding

·       Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek

·       Flexibiliteit: de polikliniek is van maandag tot en met woensdag geopend voor nieuwe sporters en voor follow-up bezoeken. De testdagen zullen soms afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de fysiotherapeuten en sportartsen.  Daarnaast kan het ook voorkomen dat er incidenteel in het weekend getest wordt.

·       Ov-jaarkaart of auto (reisvergoeding niet mogelijk)

·       Startdatum in overleg, tussen 1 januari en 1 april voor minimaal 6 maanden

 

Mogelijke onderwerpen voor een master these
Er wordt uitgebreide informatie verzameld op het gebied van het neurocognitief functioneren van sporters, onder meer de aandacht, het werkgeheugen en de visuomotoriek. Daarnaast worden oogbewegingen gemeten middels een SMI Red Eye Tracker 250 Hz, onder meer voor pupillometrie en saccadometrie. Ook is de informatie uit vragenlijsten en registratieformulieren van lichamelijke onderzoeken beschikbaar, onder meer over de aard en toedracht van het letsel, slaapkwaliteit, balans & stabiliteit van lichaamshouding, lichamelijke verstoringen en orthostatische regulatie.

 

Mogelijke onderwerpen voor een master these:

·       Welke subgroepen van SGH-patiënten bestaan er die een vergelijkbare samenstelling van symptoom subtypes hebben?

·       Wat is de etiologie en dynamiek van deze patiënt subgroepen?

·       Wat is de prognose van deze patiënt subgroepen?

·       Met welke objectieve uitkomstmaten hebben deze patiënt subgroepen een relatie?

 

Gezien het rijke karakter van de beschikbare database, is in overleg veel mogelijk.

Laten we kennis maken
Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op door een mail te sturen naar:

 

Marloes Hoppen, promovenda

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: m.i.hoppen@amsterdamumc.nl

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)

E: marloes.hoppen@knvb.nl

 

dr. Marsh Königs

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: m.konigs@amsterdamumc.nl

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)

E: marsh.konigs@knvb.nl

 

Prof. dr. Jaap Oosterlaan

Afdeling Kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC)

E: j.oosterlaan@amsterdamumc.nl

T: 020-566 2008

To apply for this job email your details to m.i.hoppen@amsterdamumc.nl