SCreen & INtervene (SCIN) project: onderzoek naar neurobiologische kenmerken van jeugddelinquenten

SCreen & INtervene (SCIN) project: onderzoek naar neurobiologische kenmerken van jeugddelinquenten

  • Dutch language proficiency required
  • Amsterdam UMC

Website Amsterdam UMC

Achtergrond

Binnen SCIN doen we onderzoek naar het integreren van neurobiologische maten in de screening van jeugddelinquenten om zo forensische interventies effectiever in te zetten, afhankelijk van iemands individuele behoeften. Op dit moment wordt in de praktijk vooral gekeken naar iemands psychologische en sociale kenmerken, terwijl we uit de literatuur weten dat de neurobiologische ontwikkeling een cruciale rol speelt in de totstandkoming van crimineel gedrag bij adolescente daders. Door het integreren van neurobiologische maten in de standaard psychosociale screening krijgen we meer zicht op individuele ontwikkelprofielen, de effecten van forensische behandeling op iemands neurobiologische kenmerken en de effecten van verandering in iemands neurobiologische kenmerken op behandelresultaten. Hierdoor zijn we in de toekomst beter in staat om in te schatten welke interventie(s) effectief zijn voor welke jongere en hopen we het hoge percentage recidive en mentale problemen onder jeugddelinquenten terug te dringen.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende (Rijks) Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s), forensische centra (zoals De Borg, Pluryn en Teylingereind) en op locaties van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en Reclassering Nederland. Hierbij worden zo’n 800 jongeren tussen de 12 en 27 jaar voor langere tijd gevolgd. Op verschillende momenten wordt bij hen een gestandaardiseerde testbatterij afgenomen, bestaande uit verschillende neurofysiologische, neuro-endocrinologische en neurocognitieve metingen, een aantal vragenlijsten en slaaponderzoek. Ook worden de dossiers van deze jongeren geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de psychosociale kenmerken. Een jaar na de laatste afname met de testbatterij vindt een follow-up moment plaats, waarbij gekeken wordt naar de mentale gezondheid en het eventuele recidivegedrag.

Stagewerkzaamheden

Als stagiair(e) binnen dit onderzoek zal jij je bezighouden met het werven van jongeren, het afnemen van de testbatterij, het verzamelen en scoren van data uit de dossiers en het afnemen van de follow-up. Hierbij zal je veel rondlopen binnen de forensische instellingen. Wanneer er sprake is van rechtstreeks contact met de jongere, zoals bij het afnemen van de testbatterij, doe je dit altijd samen met een andere stagiair(e) of onderzoeker.

Wie zoeken wij

  • Masterstudenten (neuro)psychologie, orthopedagogiek, criminologie, geneeskunde, (cognitieve) neurowetenschappen, pedagogische wetenschappen of een andere vergelijkbare studie met interesse voor de onderzoekspopulatie.
  • Volledige beheersing van de Nederlandse taal.
  • Een beschikbaarheid van minimaal 3 dagen per week voor een periode van minimaal 6 maanden.
  • Bereidheid om meerdere dagen per week vanuit één of meerdere forensische jeugdinstellingen te werken (wat lange reistijden kan betekenen).
  • Gezien de heftige en complexe problematiek van de onderzoekspopulatie is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en communicatief vaardig bent.
  • Flexibiliteit is van groot belang: binnen deze onderzoekspopulatie komt het regelmatig voor dat afspraken zeer kort van tevoren worden ingepland en op het laatste moment veranderen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een afspraak bij aankomst op locatie opeens toch niet door kan gaan.

Mocht je interesse hebben in de functie, kun je je CV en motivatiebrief opsturen naar scin.onderzoek@amsterdamumc.nl onder vermelding van ‘Masterstage SCIN’. Dit is een doorlopende stagevacature, dus reageren kan op elk moment. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC en Universiteit Leiden in samenwerking met het NIFP, RJJI, Pluryn en De Borg.

To apply for this job email your details to scin.onderzoek@amsterdamumc.nl