Slaapkwaliteit en -duur bij kinderen tijdens opname in het ziekenhuis

  • Dutch language proficiency required
  • Amsterdam UMC

Amsterdam UMC

Achtergrond:

Slaap, zowel kwaliteit als duur, levert een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van gezondheid. Bij kinderen die wegens een (acute) ziekte worden opgenomen in het ziekenhuis weten we nog weinig van hun slaap. Ondanks moderne faciliteiten met veelal één-patientkamers met rooming in mogelijkheid voor ouders, gaan opname en verblijf op een verpleegafdeling gepaard met relatief veel verstoringen door de ziek(t)e en de werkprocessen van het personeel. Nieuw in het zorgproces in Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC is de opening van de Acute Opname Afdeling (AOA) waar alle nieuwe opnames tot max 72 uur liggen.

 

Doel

Inventarisatie/analyse van de kwaliteit en duur van slaap bij kinderen tijdens opname in Amsterdam UMC in vergelijking met de normale thuissituatie.

 

Methode

Observationeel cohortonderzoek

Primaire uitkomstmaat: Child Sleep Health Questionnaire (CSHQ) over minimaal 1 en max 7 in ziekenhuis opgenomen nacht(en) en 4-8 weken later over dezelfde periode thuis

Secundaire uitkomstmaat: Fysieke activiteit (accelerometrie) en dag(nacht)boekje waarin bedtijd en tijd van opstaan

Vergelijkende analyse van:

Verschillen van opgenomen kinderen op verschillende verpleegafdelingen (Acute Opname Afdeling vs reguliere verpleegafdeling
Gepaarde verschillen bij individuele kinderen tussen situatie tijdens opname en in thuissituatie
Inclusiecriteria:

Opname AOA resp reguliere verpleegafdeling gedurende tenminste 1 nacht

Leeftijdsrange cf CSHQ vragenlijst (5-12 jr)

Informed consent

Exclusiecriteria:

(ernstige) ontwikkelingsstoornis (zwakbegaafd of lager)

post anaesthesie/OK

bekende slaapproblemen

NL taal niet goed machtig

 

PI Reinoud Gemke, afd Kindergeneeskunde, Amsterdam UMC

rjbj.gemke@amsterdamumc.nl

To apply for this job email your details to rjbj.gemke@amsterdamumc.nl