DLIGHtFUL

  • Dutch language proficiency required
  • Amsterdam

Amsterdam umc

Overgewicht is een groot probleem en brengt een scala aan gezondheidsrisico’s met zich mee, waarvan de bekendste diabetes is. Overwicht gaat eveneens gepaard met een tekort aan vitamine D.

Vitamine D is een vitamine die onder invloed van o.a. zonlicht in de huid geproduceerd wordt en in de lever en nieren omgezet wordt in de actieve variant (calcitriol). Uit recent dieronderzoek is gebleken dat er ook een rol voor calcitriol ligt in het op peil houden van het gewicht. Bij dieren verloopt dit door de regulatie van hersengebieden die betrokken zijn bij de voedselinname.

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of er bij mensen ook een rol voor calcitriol in de regulatie van de voedselinname is en of dit ook via de hersenen verloopt. Deze kennis kan ons helpen om in de toekomst nieuwe en betere behandelingen voor overgewicht te ontwikkelen.

Voor deze studie zoeken wij een (wetenschappelijke stage) student die beschikbaar is om te helpen bij: het screenen van de proefpersonen, de onderzoeksdagen (op zondag) en de terugkomdagen (maandag en woensdag).

Tot de taken van de student behoren o.a.: het meten van rustmetabolisme (middels REE) en lichaamssamenstelling (middels BODPOD), begeleiden van proefpersonen bij o.a. de MRI scans/ het invullen van vragenlijsten/ neurocognitieve tests en het afnemen van bloed/plaatsen van infusen.

Stuur bij interesse of vragen een mail naar s.m.oussaada@amsterdamumc.nl of bel naar 020-5660170

To apply for this job email your details to s.m.oussaada@amsterdamumc.nl